محیط زیست در آیینه رسانه
1398/5/16 چهارشنبه
مصالح ساخت سد مراش و ایالو از رودخانه دندی تامین می‌شود
زنجان - ایرنا - با وجود معادن و مصالح مرغوب و مورد نیاز ساخت سد، مصالح ساخت سدهای مراش و ایالو در شهرستان ماهنشان از رودخانه دندی تامین می‌شود.

 مدیر دفتر فنی شرکت آب منطقه ای زنجان روز چهارشنبه در بازید جمعی از مهندسین بسیجی استان زنجان، از مراحل اجرایی سد تنظیمی مراش و ایالو گفت: معادن غنی و مصالح مرغوبی در محدوده مطالعاتی این طرح ها وجود دارد و بسیاری از مواد اولیه احداث  سدهای مراش و ایالو، از رودخانه دندی تامین می شود که از مرغوبیت بالایی برخوردار است.

سد مراش در شهرستان ماهنشان، در حوزه بخش انگوران و در ۱۲۵ کیلومتری جنوب غربی شهر زنجان واقع شده است.

هادی رضایی به اهداف ساخت سد مراش اشاره کرد و افزود: تامین آب شرب شهرهای دندی و ماهنشان و روستاهای تابعه پایین دست این سد و نیاز آبی صنایع مستقر در اطراف این شهرها و نیز تامین بخشی از آب مورد نیاز کشاورزان منطقه از اولویت های ساخت این سد است.

مدیردفتر فنی شرکت آب منطقه ای زنجان، به نیاز آب شرب شهرهای دندی و انگوران در افق آینده تاکید کرد و گفت: با توجه به کاهش شدید منابع آب زیرزمینی برای تامین آب مطمئن و پایدار باید به سدسازی نگاه ویژه ای کرد و ۲ سد مراش و ایالو از این قاعده مستثنا نیستند.

رضایی به رعایت اصول و قوانین زیست محیطی در احداث سدهای مراش و ایالو پرداخت و اظهار داشت: از برنامه های مهم در ساخت این ۲ سد حفظ و احیای محیط زیست منطقه است.

آب قابل تنظیم سد مراش ۳۷ میلیون مترمکعب در سال است که از این میزان هفت میلیون مترمکعب برای شرب و صنعت و ۳۰ میلیون مترمکعب برای چهار هزار و ۸۷۹ هکتار از اراضی کشاورزی منطقه در نظر گرفته شده‌ است.

اجرای سد ایالو نیز با ظرفیت ۲ میلیون مترمکعب، برای جبران کسری آب شرب ماهنشان پیش بینی شده است.

تمامی حقوق برای سازمان محيط زيست محفوظ می باشد .

www.doe.ir