پیشینه تاریخی سازمان حفاظت محیط زیست
 
پیشینه تاریخی سازمان حفاظت محیط زیست
تخریب محیط زیستو بهره‌برداری بیش از حد منابع در کشور ما نیز همانند بسیاری از کشورهای جهان در طیقرن گذشته، چشمگیر بوده و تسریع در این روند در سال 1335 منجر به تشکیل دستگاهیمستقل به نام کانون شکار ایران، با هدف حفظ نسل شکارونظارت  بر اجرای مقررات مربوطبه آن شد.
در سال 1346 در پی تصویب قانون شکار و صید، سازمان شکاربانی و نظارتبر صید جایگزین کانون فوق شد. بر اساس قانون اخیر، سازمان شکاربانی و نظارت بر صید،مرکب از وزیران کشاورزی، دارایی، ‌جنگ و شش نفر از اشخاص با صلاحیت بود.
بر اساس ماده 6 قانون فوق، وظایف سازمان شکاربانی و نظارت بر صید از محدوده نظارت و اجرایمقررات ناظر بر شکار فراتر رفته و امور تحقیقاتی و مطالعاتی مربوط به حیات‌وحشکشور، تکثیر و پرورش حیوانات وحشی و حفاظت از زیستگاه آنها و تعیین مناطقی به عنوانپارک وحش و موزه‌های جانورشناسی را نیز در بر گرفت.

در سال 1350 نامسازمان شکاربانی و نظارت بر صید به “سازمان حفاظت محیط زیست  و نام شورای‌عالیشکاربانی و نظارت بر صید به “شورای‌عالی حفاظت محیط زیست تبدیل شد و امورزیست‌محیطی از جمله پیشگیری از اقدامهای زیانبار برای تعادل و تناسب محیط زیست نیزبه اختیارات قبلی آن افزوده شد.
در سال 1353 پس از برپایی کنفرانس جهانی محیطزیست در استکهلم و با تصویب قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست در 21 ماده، این سازماناز اختیارات قانونی تازه‌ای برخوردار شد و از نظر تشکیلاتی نیز تا اندازه‌ای ازابعاد و کیفیت سازگار با ضرورتهای برنامه‌های رشد و توسعه برخوردار شد.
 
 
 ارتباط با ما | آمار بازدیدکنندگان | انتقادات و پیشنهادات | نقشه سایت | ساختار سازمان | پست الکترونیک | محیط زیست استانها | خانه خبر | معرفی سازمان

:: تمامی حقوق وب سایت متعلق به سازمان حفاظت محیط زیست می باشد ::