منو
موزه تاریخ طبیعی استان زنجان

آدرس موزه تاریخ طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان:

زنجان ، ابتدای جاده تبریز، پارک جنگلی ارم، کدپستی 4518983474

مسئول موزه : آقای صابر اسدنژاد

شماره تماس موزه تاریخ طبیعی: 02433561900

شماره تماس اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان:

اداره کل : 3-02433541001
لک لک نماد حیوانی استان زنجان
لاله واژگون نماد گیاهی زنجان