تاریخچه محیط زیست زنجان

1397/5/3 چهارشنبه

تاریخچه محیط زیست  در ایران و استان زنجان :

بعد از تاسیس کانون شکار و صید در سال 1336 در ایران به تدریج شعبات آن در سطح کشور و مراکز استانها زیر نظر استانداران و مدیران کل کشاورزی و منابع طبیعی و فرماندهان نیروی انتظامی و هشت نفر از شکارچیان علاقمند به طبیعت و متعهد محلی تشکیل می گردد.
در زنجان نیز در سال 1340 کانون شکار و صید با همکاری چند تن از افراد یاد شده بالا تشکیل و به صورت شورائی اداره می شد.
این کانون در سال 1346 در ایران به سازمان شکاربانی و نظارت بر صید تغییر نام داد و تشکیلات کامل تری پیدا کرد و به تبع آن در زنجان این کانون به اداره شکاربانی و نظارت بر صید تغییر نام یافت و عمده وظایف آن کنترل شکار و صید و فروش پروانه شکار بود. در اسفند ماه سال 1350 سازمان شکاربانی و نظارت بر صید به"سازمان حفاظت محیط زیست" تغییر نام داد و تشکیلات وسیع تری پیدا نمود در این مدت استان زنجان با عنوان سر شکاربانی فعالیت می نمود که در سال 1352 به اداره حفاظت محیط زیست تبدیل گردید.
لزوم گسترش بیشتر در اهداف و وظایف اداری و ایجاد واحدها در شهرستانهای تابعه استان در سال 1362 اداره حفاظت محیط زیست زنجان به اداره کل حفاظت محیط زیست استان تغییر نام داد و با تشکیلات گسترده تر، وظایف بیشتری را در امر حفاظت و بهسازی محیط زیست عهده دار گردید.

شعار سال 1402:
« مهار تورم، رشد تولید »