.
تهدیدات زیست محیطی
1397/6/17 شنبه

تهدیدها و عوامل ضدتوسعه زیست محیطی 

                           

                           هوا                        
                        1- عدم عرضه سوخت پاک برای خودرو ها
                            2-  
استقرار واحد روغن نباتی و واحد های تصفیه دوم روغن در اطراف شهر زنجان
                            3-  
افزایش روند استفاده از امواج الکترو مغناطیس در موبایل ها و دکل های مخابراتی
                            4-    
عدم داشتن امکانات ریلی در شهر زنجان برای جابجایی سریع و امن مسافران 
                            
5- انتشار آلاینده های هوا ناشی از کارگاه های ذوب مس (شهرک ناجی) در حومه شهر زنجان

                           ......

               آب :
1- قرار گیری صنایع  سرب وروی بر روی منابع تامین کننده آب شرب شهر زنجان
2-تهدید منابع آبی زیر زمینی استان به لحاظ قرارگیری صنایع آلاینده  دشتهاو ابخوانها در منطقه ذاکر بناب
3- انباشت حجم انبوهی از پسماند واحدهای تولید شمش روی واقع در شهرک روی در مجاورت همان شهرک و تاثیر آن بر آلودگی آبهای سطحی وزیر زمینی
4- برداشتهای غیر اصولی از آب های سطحی و زیرزمینی و خشک شدن رودخانه ها و پایین رفتن سطح آبهای  زیر زمینی افزایش در اکثر دشت های استان 
.......
خاک :            

1- عدم راه اندازی سایت پسماند خطرناک در استان با توجه به نیاز استان ( پسماند خطرناک)
2- راهبری و مدیریت نا مناسب پسماندهای صنعتی علی الخصوص  در شهرکهای تخصصی سرب وروی ( پسماند خطرناک)

3- عدم اجرای به موقع قوانین مدیریت پسماند توسط شهرداریها و سایر دستگاه ها و واحدهای صنعتی و دفع غیر بهداشتی و غیر اصولی پسماندهای شهری ، روستایی و صنعت 
4- فعالیتها بر اساس  سند آمایش استان انجام  نمیگردد.  
.............

صنعت:
1-استقرار بیش از حد صنایع سرب وروی در شهرک صنعتی روی وشهر زنجان

2-فعالیت واحدهای بازیافت باتریهای فرسوده در زنجان وواردات بی رویه باتری به استان
3-عدم استقرارصنايع براساس اصول طرح آمايش سرزمين 
........... 


کشاورزی :
1-کافی نبودن نظارت بر واحدهای فروش و توزیع سموم کشاورزی و کود و نبود اطلاعات کافی از میزان مصرف سموم و کود در استان
2-عدم همکاری مناسب با اداره کل در راستای مدیریت میزان مصرف سموم و کود در استان
3- عدم همکاری مناسب با اداره کل در راستای مدیریت پسماندهای ویژه کشاورزی
4- عدم مدیریت پسماندهای دامپزشکی

...........

فاضلاب :
1-عدم وجود  سیستم تصفیه فاضلاب دربعضی شهرها ی استان
2-عدم کارآیی تصفیه خانه های موجود در شهرکها و نواحی صنعتی 
3-کمبود منابع اعتباری در مدیریت فاضلاب روستایی ( فاضلاب بهداشتی )
4-عدم وجود تصفیه خانه در اکثر شهرکهای  صنعتی ( فاضلاب صنعتی)
............


پسماند
1-ضعف مدیریت پسماند پزشکی تولید شده در بخش های متفرقه از  جمله مطب پزشکان، و در برخی بیمارستان ها،  کلینیک ها و آزمایشگاهها ی تشخیص طبی( پسماند پزشکی)

2-ضعف در راهبری و مدیریت و برنامه ریزی امور  پسماند در جهاد کشاورزی در چهار چوب طرح جامع مدیریت پسماند.
3-عدم  امحاء کامل سموم سنواتی ( پسماند کشاورزی) 

4-ضرورت راهبری و مدیریت پسماندهای صنعتی مستقر در داخل شهرکهای صنعتی ودر محدوده های شهری به طور عام توسط شهرداری های منطقه که محقق نمی گردد.
...............

حمایت از کالای ایرانی