.
فرصت های زیست محیطی
1397/6/17 شنبه

اقدامات و برنامه های پیشنهادی قابل اجرا با توجه به تکالیف قانونی وسازمانی:

(روند مطلوب در آینده : (چهار اولویت برتر))

در حوزه آب :

 1. راه اندازی سیستمهای تصفیه فاضلاب شهری در شهرستانها
 2. محدود نمودن برداشت آب از منابع زیر زمینی و هدایت صنایع وواحدهای کشاورزی به استفاده از الگوهای استانداردمصرف آب
 3. محدود نمودن استقرار صنایع بر روی منابع آبی ودشتها وآبخوانه ها 
در حوزه خاک و پسماند 

              در حوزه هوا

 1. منشا یابی ذرات غبار در استان به منظور تعیین کانونهای تاثیر گذار بر اتمسفر استان
 2. اجرای طرح جامع  کاهش آلودگی هوا
 3. اجرایی نموده طرح جامع ترافیک در شهر زنجان
 4. تسریع  در توزیع سوخت با کیفیت
 5. تسريع در تقويت ناوگان عمومي و راه اندازي قطار شهري در كاهش بار آلودگي وسايط نقليه وتوسعه ناوگان حمل ونقل عمومی و ریلی درون شهری
 6. ایجاد سیستم جامع مکانیزه معاينه فني خودروها و انجام معاينه فني خودروهای سنگین
 7. تسريع در راه اندازي جايگاههاي توزيع گاز متناسب با نياز مصرف گاز خودرويي
 8. از رده خارج كردن خودروهاي سبك وسنگين فرسوده
 9. نصب فيلتر مناسب در واحدهاي آلاينده هوا قبل از شروع به فعاليت وبهره برداري نظير كارخانجات سيمان وآسفالت سازيهاو.....
 10. توسعه خودورهای گاز سوز ودوگانه سوز بجای بنزینی
 11. افزایش آگاهی عمومی وتوسعه فرهنگ زیست محیطی از طریق رسانه های جمعی
 12. افزایش فضای سبز شهری وکمربندهای سبز اطراف شهرها
 13. عدم استقرار واحد های سرب و روی جدید در شهرک روی و اطراف شهر زنجان
 14. مدیریت پسماند های شهرک روی جهت جلوگیری از انتشار ریزگرد های حاوی فلزات سنگین
حمایت از کالای ایرانی