.
واحد روابط عمومی و آموزش
1397/5/2 سه‌شنبه

              

   نمونه شرح وظايف اداره روابط عمومي:

 • انجام هماهنگي هاي لازم جهت برگزاري همايشها، مراسم ها و اطلاع رساني در سطح استان در زمينه فعاليتهايي نظير هفته محيط زيست،‌ هفته دولت و ...
 • تهيه پيوست رسانه اي براي برنامه هاي اداره كل و استفاده از تمامي ابزارهاي ارتباطي جهت استفاده بهينه از رسانه هاي گروهي در جهت اطلاع رساني مطلوب در سطح جامعه.
 • تهيه بانك اطلاعاتي بمنظور مستند سازي و ايجاد آرشيو فعاليت ها به صورت صوتي – تصويري و مكتوب و انتشار كتب و مجلات در راستاي اهداف زيست محيطي.
 • مديريت ارتباطات مردمي اداره كل در راستاي اجراي طرح تكريم مردم و كاركنان و بررسي ديدگاهها و سنجش افكار مخاطبان زيست محيطي در خصوص عملكرد اداره كل استان.
 • انجام همكاري هاي لازم با شوراي هماهنگي تبليغات استان
 • تهيه تقويم فرهنگي مناسبت ها جهت تسریع و تسهیل در انجام امور مربوطه .
 • همكاري با دبير خانه شوراي هماهنگي تبليغات استان به منظور اجراي سياستهاي مربوطه.
 • ساماندهی و مدیریت اخبار و رويدادهاي  اداره كل با انجام اقداماتی نظیردرج اخبار در سايت ، اعزام خبرنگاران به مناطق تحت مديريت ، برگزاري نشست هاي خبري ترجیحا" در صدا و سيما، تهيه وارایه بريده جرايد روزانه ها به مسوولین ذیربط.
 • انجام هماهنگي هاي لازم جهت پخش برنامه هاي زيست محيطي از رسانه هاي گروهي از جمله صدا وسيما.
 • به روز رساني پورتال اداره كل و تامين محتواي آن در سايت سازمان
1397/5/2 سه‌شنبه

نمونه شرح وظايف اداره روابط عمومي :

 • انجام هماهنگي هاي لازم جهت برگزاري همايشها، مراسم ها و اطلاع رساني در سطح استان در زمينه فعاليتهايي نظير هفته محيط زيست،‌ هفته دولت و ...
 • تهيه پيوست رسانه اي براي برنامه هاي اداره كل و استفاده از تمامي ابزارهاي ارتباطي جهت استفاده بهينه از رسانه هاي گروهي در جهت اطلاع رساني مطلوب در سطح جامعه.
 • تهيه بانك اطلاعاتي بمنظور مستند سازي و ايجاد آرشيو فعاليت ها به صورت صوتي تصويري و مكتوب و انتشار كتب و مجلات در راستاي اهداف زيست محيطي.
 • مديريت ارتباطات مردمي اداره كل در راستاي اجراي طرح تكريم مردم و كاركنان و بررسي ديدگاهها و سنجش افكار مخاطبان زيست محيطي در خصوص عملكرد اداره كل استان.
 • انجام همكاري هاي لازم با شوراي هماهنگي تبليغات استان
 • تهيه تقويم فرهنگي مناسبت ها جهت تسریع و تسهیل در انجام امور مربوطه .
 • همكاري با دبير خانه شوراي هماهنگي تبليغات استان به منظور اجراي سياستهاي مربوطه.
 • ساماندهی و مدیریت اخبار و رويدادهاي  اداره كل با انجام اقداماتی نظیردرج اخبار در سايت ، اعزام خبرنگاران به مناطق تحت مديريت ، برگزاري نشست هاي خبري ترجیحا" در صدا و سيما، تهيه وارایه بريده جرايد روزانه ها به مسوولین ذیربط.
 • انجام هماهنگي هاي لازم جهت پخش برنامه هاي زيست محيطي از رسانه هاي گروهي از جمله صدا وسيما.
 • به روز رساني پورتال اداره كل و تامين محتواي آن در سايت سازمان
حمایت از کالای ایرانی