.
شهرستان خرمدره
1397/5/6 شنبه
اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خرمدره
آدرس: خرمدره - میدان معلم - خیابان گلدشت مجتمع ادارات بلوک 1 طبقه 2 واحد 4
کد پستی : 4571816877
شماره تماس: 02435531960
نمابر: 02435531960
رئیس اداره: توکل سلیمانی
حمایت از کالای ایرانی