.
منطقه حفاظت شده سرخ آباد(سهرین )
1397/5/6 شنبه
sohreyn zanjan
منطقه حفاظت شده سرخ آباد :
با مساحت 122618هکتار از سال 1375تحت حفاظت قرار گرفت. دشت سهرین این منطقه یک زیستگاه با ارزش آهو محسوب می شود. دامنه ارتفاعی 500 تا2900 متر بارندگی و دمای متوسط سالیانه 500 میلیمتر و 11 درجه سانتیگراد منطقه را دارای اقلیم های نیمه خشک مدیترانه ای معتدل نموده است. پوشش گیاهی منطقه شامل ارس ،گردو، سیاه تلو، زالزالک، انار وحشی، داغداغان، زرشک، زیتون،گون،آویشن، درمنه،کلاه میر حسن ، چوبک، لاله، مرزه، ثعلب از جمله گونه های گیاهی منطقه هستند .جانوران مهم منطقه عبارتند از آهو، پلنگ، پازن،گراز، خرس قهوه ای، سمورسنگی، سنجاب زمینی، رودک،کبک دری، هوبره، عقاب، شاهین، دال، غاز خاکستری، خوتکا، لک لک سفید، باکلان، افعی البرزی، افعی شاخدارایرانی، افعی زنجانی و ماهیانی نظیر کپور، سیم، اسبله و ....
حمایت از کالای ایرانی