.
منطقه شکارممنوع فیله خاصه
1397/5/22 دوشنبه

h

1397/5/6 شنبه
منطقه شکار ممنوع فیله خاصه : 
منطقه شکار ممنوع فیله خاصه از تاریخ 86 برای مدت 5 سال شکار ممنوع اعلام شده است. این محدوده بین 47 درجه و 55 دقیقه تا 48 درجه و 15 دقیقه طول شرقی و 36 درجه و57 دقیقه تا 37 درجه و 38 دقیقه عرض شمالی واقع شده است. وسعت منطقه 110532 هکتار می باشد.گونه های درختی مثل درختان میوه و صنوبر و گونه های گیاهی چون انواع آویشن، درمنه، انواع خانواده گندمیان وگیاهان بالشتکی را می توان نام برد. حیات وحش منطقه نیز شامل آهوی ایرانی،گراز، پرندگانی چون کبک، باقرقره، انواع پرندگان شکاری، انواع پرندگان آبزی و کنار آبزی مهاجر زمستانی و انواع خزندگان را می توان اشاره نمود.
حمایت از کالای ایرانی