.
منطقه شکارممنوع خرمنه سر
1397/6/20 سه‌شنبه
منطقه شکار ممنوع خرمنه سر:
منطقه شکار ممنوع خرمنه سر از تاریخ 1/8/81 برای مدت 5 سال شکار ممنوع اعلام شده و این منطقه در شمال استان زنجان و دامنه جنوبی سلسله جبال البرز واقع شده است این محدوده بین 48 درجه و 45 دقیقه و 30 ثانیه تا 49 درجه و10 دقیقه و 34 ثانیه طول شرقی و 36 درجه و 45 دقیقه و10 ثانیه تا 37 درجه و 4 دقیقه و 5 ثانیه عرض شمالی واقع شده است.وسعت منطقه حدود77885 هکتار بوده و دامنه تغییرات ارتفاع آن از 300 تا حداکثر 2800 متر می باشد. حیات وحش منطقه شامل کل و بز، خرس قهوه ای، پلنگ، سیاه گوش،گرگ،کفتار،گراز،کبک دری ،کبک چیل، طرلان، دلیجه، شاه بوف، عقاب طلایی و انواع پاسری فرمها می باشد. این منطقه دارای گونه های گیاهی نظیر ارس، بلوط،گردو، بنه، ازگیل، زالزالک، سیاه تلو، افرا، داغداغان، ولیک،آلبالوتلخه، بادام کوهی ،راش و انواع گون می باشد.
حمایت از کالای ایرانی