.
منطقه شکارممنوع خراسانلو
1397/5/6 شنبه
  منطقه شکارممنوع خراسانلو:
منطقه شکارممنوع خراسانلو  با منطقه حفاظت شده باشگل تاکستان همجوار می باشد و در بین 49درجه و 5 دقیقه تا 49 درجه و33 دقیقه طول شرقی و 36 درجه و6 دقیقه تا 36 درجه و 26 دقیقه عرض شمالی واقع شده است.وسعت منطقه 70157هکتار می باشد. حداقل ارتفاع 1550 متر و حداکثر 2971 متر و دامنه تغییرات ارتفاعی 1421 متر است. این منطقه کوهستانی بوده و با میزان بارندگی بالای 400 میلیمتر در سال است. پوشش گیاهی منطقه بطور عمده شامل چوبک، بومادران، گون،کلاه میر حسن، پسته وحشی، سیاه تلو و ... تشکیل شده است. این منطقه زیستگاه قوچ و میش وحشی البرز مرکزی می باشد از گونه های دیگر حیات وحش منطقه می توان به خرس قهوه ای، پلنگ، سیاه گوش و از گونه های پرندگان به کبک معمولی اشاره نمود.
 
 
  
 

  
 
 
حمایت از کالای ایرانی