.
شهرستان ابهر
                                                                                    اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ابهر   
                                    
آدرس ابهر-جاده ترانزیت- میدان انقلاب (ترمینال )- بلوار ولایت 
کدپستی 4561777818
شماره تلفن  024-35215050-51
نمابر 024-35215054
رئیس اداره  محمدهادی کاظمی 
حمایت از کالای ایرانی