.
شهرستان ابهر
                                                                                    اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ابهر   
                                    
آدرس ابهر-جاده ترانزیت-پایین تر از ترمینال -روبروی باسکول آقای تیمور نوروزی
کدپستی 4561777818
شماره تلفن  024-35215050
نمابر 024-35215054
رئیس اداره  محمدهادی کاظمی 
حمایت از کالای ایرانی