.
مشارکت مردمی
1397/5/28 یکشنبه
مشارکت مردمی:
آدمی از زمانی که بر روی کره خاکی و زیبای زمین پا نهاد از منابع غذایی ، آب ، گیاهان و منابع معدنی آن بهره برد و سعی کرد این محیط را به شکلی که مطابق میل اوست تغییر دهد. زمانی اثر این تغییرات بسیار محدود بود و به نظر می رسید که انسان در کنار دیگر موجودات زنده می تواند تا سالیان دراز در صورت عدم رخ دادن یک اتفاق غیر منتظره شاهد وضعیتی نسبتا ثابت و پایدار در شرایط زندگی خود بر روی کره زمین باشد و تا مدتی مدید به حیات خود ادامه دهد. اما در 200 سال اخیر ، با پیشرفت فناوری ، گستره و عمق تاثیر رفتار انسان بر روی کره زمین به گونه ای بوده است که می تواند سرنوشتی متفاوت با هزاران سال گذشته را رقم بزند و حیات دراز مدت ما را تهدید نماید.
پیشرفت فناوری و مداخله گسترده در طبیعت از سویی  رفاه و آسایش بیشتری را برای انسان به ارمغان آورده و سبک زندگی ما را تا آنجا دگرگون ساخته است که بازگشت به زندگی گذشته برای انسان امروزی غیرممکن می نماید ، اما از سویی دیگر چالش های بزرگی مانند کاهش منابع اولیه ، دغدغه تامین آب ، غذا و انرژی کافی و آلودگی محیط زیست ، ارامش خاطر را از انسان ربوده است. امروزه انسان به این می اندیشد که چگونه باید این نعمت های بزرگ الهی را برای مدتی طولانی حفظ کند و در اختیار داشته باشد.
 هدف از ایجاد و تشکیل حوزه مشارکت ، پرورش نسلی آگاه ، مسئولیت پذیر ، فعال و امیدوار به آینده است. عرصه فعالیت های محیط زیست ، عرصه عمل آگاهانه ، دلسوزانه ، آینده نگرانه و داوطلبانه فردی و گروهی است. این عرصه تنها با آموزش هایی در چهارچوب اهداف کلان یعنی زتفکر و ایمان ، علم وعمل و اخلاق به صورتی هم زمان و در پیوندی درونی با یکدیگر قابل تحقق است. دفتر مشارکت مردمی می کوشد ضمن ارائه اطلاعات لازم در زمینه مباحث مختلف محیط زیست ، به عنوان یک تسهیلگر راه های گسترده ای را برای فعال شدن افراد و گروه های مختلف در جهت کمک به حفظ محیط زیست ارائه نماید. هر فرد ایرانی می تواند به عنوان یک عالم آگاه و یک حافظ محیط زیست پر تلاش در این عرصه باشد. سفیران و جهادگرانی که می کوشند ، نه تنها خود که تمامی اطرافیان خود را به همراهی و همکاری با رهروان این راه برای حفاظت از زمین به عنوان یک امانت الهی فرا بخوانند و آینده ای متفاوت و روشن را برای خود و آیندگان رقم بزنند.
1- نحوه اخذ مجوز فعالیت سازمان های مردم نهاد محیط زیستی چگونه است ؟
با مراجعه به سایت استانداری و فرمانداری های تابعه نسبت به ثبت نام و اخذ کد رهگیری و ارائه مدارک و مستندات اقدام نمایند .
2- نحوه مشارکت و همکاری سازمان های مردم نهاد با اداره کل محیط زیست به چه نحوی می باشد ؟
سازمان ها می توانند با ارائه طرح ها و برنامه های مختلف محیط زیستی و اخذ موافقت اداره کل در اجرای این گونه برنامه ها با اداره کل محیط زیست استان مشارکت داشته باشند.
حمایت از کالای ایرانی