اداره نظارت و پایش

1400/2/4 شنبه
اداره نظارت و پايش

راهبري و اجراي برنامه هاي  كنترل و پايش محيط زيست در حوزه انساني و طبيعي و نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي ابلاغي از سوي سازمان مركزي .
انجام گشتهاي تخصصي ويژه جهت پيشگيري و جلوگيري از ايجاد هر گونه آلودگي و تخريب محيط زيست اعم از آب ، هوا و خاك. و انجام بازديدهاي ادواري به منظور نظارت بر فعاليت واحدهاي صنعتي وتولیدی
نظارت بر نحوه انجام پایش های ادواری زیست محیطی(غیرخوداظهاری )انجام شده توسط ادارات تابعه
تدوين برنامه هاي نمونه برداري از منابع آلاینده محيط زيست جهت تشخيص نوع آلودگي و تجزيه و تحليل نتايج حاصل از آزمايشات با همکاری واحد آزمایشگاه به منظورجلوگيري از آلودگي محيط اعم از كمي و كيفي با بهره گيري از روش هاي نوين .
راهبری ایستگاههای پایش محیطی سنجش آلودگی هوا و آب  شامل: جانمایی، برنامه ریزی جهت توسعه سيستم هاي پايش، اطمينان از عملكرد سيستم هاي كنترل ، ، حفظ و نگهداري و كاليبراسيون و تعمير دوره اي
جمع آوري اطلاعات و آمار مربوط به ايستگاه هاي پايش آلودگي هوا و صنايع آلاينده و تقويت بانك اطلاعاتي به منظور ارائه هشدارهاي لازم و  ارایه به حوزه معاونت فنی
نظارت بر نصب و راه اندازي سيستم هاي پايش لحظه اي و مداوم (آنلاين) آلودگي در منابع زيست محيطي (هوا ، آب و خاك) با  بهره گیری ازفن آوري هاي پيشرفته
برنامه ریزی جهت مبادله اطلاعات پایش لحظه ای استان درسامانه نظام یکپارچه پایش محیط زیست کشورونظارت برحسن اجرای آن.
نظارت بر نحوه فعالیت مراکز معاینه فنی خودروی سبک و سنگین.
 نظارت برنحوه پیگیری اخطاریه های زیست محیطی  صادره توسط ادارات تابعه
بررسی و پاسخگویی به شکواییه های واصله در ارتباط با نحوه عملکرد واحدهای صنعتی ، تولیدی و خدماتی با همکاری واحد مدیریت عملکرد اداره کل.
مكانيابي محل دفن انواع پسماندهاونظارت برچگونگی دفع وامحاء پسماندها
بررسی تخریب وتصرفات صورت گرفته در مناطق تحت مدیریت وبرنامه های بازسازی زونهای آسیب دیده وشناسايي منابع آلوده كننده زيستگاه ها و مناطق تحت مدیریت.
نظارت بر  نحوه بهره برداری از منابع  طبیعی (سطحی و زیرزمینی) از قبیل معادن، جنگلها، مراتع، اراضی و… درمناطق تحت مدیریت.
اجرای راهکارهای ارائه شده در خصوص حفاظت نمونه های گیاهی، جانوری و زمین شناختی در اکوسیستم های کشور ( با تاکید بر مناطق تحت مدیریت سازمان) .
جمع آوری نمونه هاي بيولوژيك (DNA، بافت، بذر، سويه، سلول، جنين و ارگان و ...)با استفاده از شرايط فراسرد جهت احياء و حفاظت گونه هاي گياهي، جانوري و ميكروارگانيسم بومي استان
جمع آوري وتهيه نمونه از گونه هاي گياهي و جانوري به منظور انجام برنامه هاي تحقيقاتي و همچنين تهيه نمونه براي موزه تاريخ طبيعي و نمايشگاه هاي حيات وحش .
ایجاد ارتباط ، اطلاع رسانی و همکاری با مسئولین و بومیان مناطق ، جهت ارتقای آگاهی و تنویر افکار عمومی به منظور پایش و حفاظت از محیط زیست در همكاري با كاركنان آموزش .
جمع آوري فسيل هاي مهره دار، بي مهره، گياهي و نمونه هاي سنگ و كاني در همکاری با واحد موزه.
برگزاري گشت هاي دريايي جهت شناسايي نوع آلاينده ها و برنامه ريزي جهت جلوگيري و رفع آن در محيط هاي دريايي و ساحلي .
نظارت بر راه اندازي پايش بيولوژي آبهاي ساحلي - دریایی شامل پارامترهاي فيزيكوشيميايي، پارامتر های بيولوژيك و همينطور گونه هاي مهم آبزي (پرندگان آبزي دريايي،  پستانداران دريايي، لاك پشت هاي دريايي، ماهيان، مهره داران و بي مهرگان وابسته به دريا) و در معرض خطر و انقراض (شامل پراكنش، توليد مثل، تغييرات جمعيتي، ذخاير و زيست توده، مهاجرت و ...).

شعار سال 1402:
« مهار تورم، رشد تولید »