آلبوم تصاوير
پنجشنبه 26 فروردین 1400 مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر پاک محیط بانان شهید مکائیل هاشمی و شهید مهدی مجلل
1   
1400/1/26 پنجشنبه
3   
1400/1/26 پنجشنبه
5   
1400/1/26 پنجشنبه
6   
1400/1/26 پنجشنبه

2   
1400/1/26 پنجشنبه
4   
1400/1/26 پنجشنبه

بيشتر

« تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین »