آلبوم تصاوير
دوشنبه 4 اردیبهشت 1402 نواخته شدن زنگ زمین پاک در مدرسه ابتدایی دخترانه امام رضا (ع) شهر زنجان
عکاس: امجد باقری - عابس لطفی
به مناسبت هفته زمین پاک، روز سه شنبه 4 اردیبهشت ماه 1402 با حضور مسئولان، دوستداران محیط زیست و دانش آموزان، زنگ زمین پاک در مدرسه ابتدایی دخترانه امام رضا(ع) شهر زنجان نواخته شد.
7   
1402/2/4 دوشنبه
11   
1402/2/4 دوشنبه
1   
1402/2/4 دوشنبه
10   
1402/2/4 دوشنبه

6   
1402/2/4 دوشنبه
5   
1402/2/4 دوشنبه
3   
1402/2/4 دوشنبه
8   
1402/2/4 دوشنبه

4   
1402/2/4 دوشنبه
2   
1402/2/4 دوشنبه
12   
1402/2/4 دوشنبه
9   
1402/2/4 دوشنبه

بيشتر

شعار سال 1402:
« مهار تورم، رشد تولید »