آلبوم تصاوير
پنجشنبه 21 اردیبهشت 1402 بازدید مشترک مدیرکل دیوان محاسبات و حفاظت محیط زیست استان زنجان از منطقه حفاظت شده انگوران شهرستان ماهنشان
عکاس: امجد باقری
روز چهارشنبه 20 اردیبهشت 1402 مدیران دیوان محاسبات و حفاظت محیط زیست استان با سفر به شهرستان ماهنشان، ضمن بازدید از منطقه حفاظت شده انگوران و دیدار با محیط بانان منطقه از معدن انگوران با حضور در مزار شهدای روستای بلندپرچین به مقام شامخ شهدا ادای احترام نموده و در ادامه از قلعه بهستان، رودخانه قزل اوزن و قلعه لک لک ها بازدید نمودند.
10   
1402/2/21 پنجشنبه
2   
1402/2/21 پنجشنبه
12   
1402/2/21 پنجشنبه
11   
1402/2/21 پنجشنبه

9   
1402/2/21 پنجشنبه
5   
1402/2/21 پنجشنبه
18   
1402/2/21 پنجشنبه
17   
1402/2/21 پنجشنبه

3   
1402/2/21 پنجشنبه
4   
1402/2/21 پنجشنبه
16   
1402/2/21 پنجشنبه
14   
1402/2/21 پنجشنبه

8   
1402/2/21 پنجشنبه
6   
1402/2/21 پنجشنبه
13   
1402/2/21 پنجشنبه
22   
1402/2/21 پنجشنبه

1   
1402/2/21 پنجشنبه
20   
1402/2/21 پنجشنبه
15   
1402/2/21 پنجشنبه
21   
1402/2/21 پنجشنبه

7   
1402/2/21 پنجشنبه
19   
1402/2/21 پنجشنبه

بيشتر

شعار سال 1402:
« مهار تورم، رشد تولید »