آلبوم تصاوير
جمعه 19 خرداد 1402 دیدار استاندار زنجان با کارکنان اداره کل حفاظت محیط زیست استان / بازدید استاندار زنجان از منطقه حفاظت شده سرخ آباد و مراسم تقدیر از محیط بانان استان زنجان با حضور استاندار زنجان
روز چهارشنبه مورخ 17 خرداد ماه 1402 همزمان با دومین روز از هفته محیط زیست، استاندار زنجان با حضور در اداره کل حفاظت محیط زیست استان با کارکنان اداره کل دیدار و در ادامه از منطقه حفاظت شده سرخ آباد بازدید و سپس مراسم تقدیر از محیط بانان استان زنجان با حضور دکتر محسن افشارچی استاندار زنجان، معاون اقتصادی استاندار زنجان، مدیرکل صمت استان، مدیرکل، معاونین، روسای ستادی و شهرستانی احفاظت محیط زیست استان در منطقه حفاظت شده سرخ آباد برگزار شد. در این مراسم استاندار زنجان با اهدای لوح تقدیر از محیط بان غفور بدری؛ م
7   
1402/3/25 پنجشنبه
6   
1402/3/25 پنجشنبه
15   
1402/3/25 پنجشنبه
28   
1402/3/25 پنجشنبه

9   
1402/3/25 پنجشنبه
20   
1402/3/25 پنجشنبه
17   
1402/3/25 پنجشنبه
27   
1402/3/25 پنجشنبه

4   
1402/3/25 پنجشنبه
14   
1402/3/25 پنجشنبه
30   
1402/3/25 پنجشنبه
22   
1402/3/25 پنجشنبه

1   
1402/3/25 پنجشنبه
11   
1402/3/25 پنجشنبه
29   
1402/3/25 پنجشنبه
24   
1402/3/25 پنجشنبه

10   
1402/3/25 پنجشنبه
18   
1402/3/25 پنجشنبه
23   
1402/3/25 پنجشنبه
34   
1402/3/25 پنجشنبه

8   
1402/3/25 پنجشنبه
13   
1402/3/25 پنجشنبه
25   
1402/3/25 پنجشنبه
33   
1402/3/25 پنجشنبه

3   
1402/3/25 پنجشنبه
16   
1402/3/25 پنجشنبه
26   
1402/3/25 پنجشنبه
32   
1402/3/25 پنجشنبه

5   
1402/3/25 پنجشنبه
19   
1402/3/25 پنجشنبه
21   
1402/3/25 پنجشنبه
31   
1402/3/25 پنجشنبه

2   
1402/3/25 پنجشنبه
12   
1402/3/25 پنجشنبه

بيشتر

شعار سال 1402:
« مهار تورم، رشد تولید »