پزشکان ملزم به مدیریت اصولی پسماندهای پزشکی هستند

پزشکان ملزم به مدیریت اصولی پسماندهای پزشکی هستند

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان؛  آقای توکل سلیمانی رئیس محیط زیست خرم‌دره با اشاره به معرفی یکی از پزشکان آلوده کننده محیط زیست به دادگاه در خرم‌دره،  عنوان کرد: پزشکی که اقدام به تخلیه پسماندهای پزشکی مطب خود در بستر رودخانه می‌کرد با پایش کارشناسان محیط زیست شهرستان خرم‌دره به مرجع قضایی معرفی شد .
وی با تاکید بر این که حسب قانون مدیریت پسماند، تولید کننده و عامل پسماند به عنوان مسئول مدیریت پسماند شناخته می‌شود، اظهار کرد: این پزشک مقصر با علم به اینکه کلیه پسماندهای پزشکی از طریق یک شرکت معتبر محیط زیست مدیریت می‌شود اقدام به تخلیه این نوع پسماندها در بستر رودخانه نموده بود .
رئیس محیط زیست خرم‌دره با تاکید بر اینکه پسماندهای پزشکی جزو پسماندهای ویژه و خطرناک در حوزه محیط زیست محسوب می‌شوند، یادآور شد: این نوع پسماندها باعث انتقال بیماری به انسان و حیوانات می‌شود از این رو باید به شیوه‌های تعیین شده بی‌خطر سازی و امحاء شود کاری که در ۴ سال گذشته در محیط زیست خرم‌دره در حال انجام است.
نسخه قابل چاپ

«تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»