اخبار برگزیده

کشف و ضبط تخلف زنده گیری پرندگان به روش جدید در شهرستان خرمدره

کشف و ضبط تخلف زنده گیری پرندگان به روش جدید در شهرستان خرمدره

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان؛ آقای توکل سلیمانی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خرمدره اظهار داشت: روز پنج شنبه تاریخ 99/10/18 مامورین اجرایی یگان حفاظت محیط زیست شهرستان خرمدره در حین گشت و کنترل در حوزه استحفاظی به 2 نفر متخلف که اقدام به زنده گیری پرندگان حمایت شده از نوع سهره طلایی می نمودند، برخورد و نسبت به دستگیری نامبردگان اقدام می نمایند.
وی افزود : متخلفین از روش جدید برای زنده گیری استفاده می کردند که با هوشیاری و نکته سنجی مامورین یگان حفاظت محیط زیست، علی رغم استتار و مخفی کاری موفق به کشف و ضبط موضوع گردیدند.
وی در ادامه گفت : با توجه به ماهیت جدید این روش متخلفین توانستند تعداد 20 قطعه سهره طلایی را همزمان فراری دهند ولی با این وجود از زنده گیران تعداد 5 قطعه سهره طلایی و 4 عدد قفس و تور و تله ویژه زنده گیری کشف و ضبط شد. مراتب در حضور نامبردگان صورتجلسه و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی ارسال گردید.

 
بيشتر

«تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»