اخبار برگزیده

جلسه کارگروه مخاطرات زیست محیطی شهرستان خرم دره در روز هوای پاک

جلسه کارگروه مخاطرات زیست محیطی شهرستان خرم دره در روز هوای پاک

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان؛ همزمان با روز ملی هوای پاک ؛ جلسه کارگروه مخاطرات زیست محیطی شهرستان خرم دره با محوریت تشریح قانون هوای پاک و بررسی عملکرد دستگاه های متولی برگزار گردید.
آقای توکل سلیمانی رئیس اداره محیط زیست شهرستان خرم دره با اعلام این خبر افزود:
همزمان با 29 دی روز ملی هوای پاک با دعوت از انجمن های زیست محیطی شهرستان بویژه انجمن آوان و زیست بانان و نانوای برتر کشوری و سایر اعضای کارگروه در محل فرمانداری شهرستان به ریاست فرماندار خرمدره تشکیل شد. در این جلسه سلیمانی با ارائه گزارش 9 ماهه از عملکرد حوزه محیط طبیعی و محیط انسانی به تشریح مواد قانون هوای پاک و وظایف هر یک از دستگاه های دولتی پرداخت.
این جلسه چند مصوبه خوب زیست محیطی هم داشت.سخنرانی مدیرعامل انجمن آوان در خصوص تعیین تکلیف سگهای ولگرد، قطع بی رویه درختان ، آلودگی هوا، از بین رفتن مراتع و غیره درخور توجه بود.
جایگزینی کوزه های سفالی به جای بطریهای آب معدنی توسط نانوای برتر کشوری جالب توجه بود. پیام نانوای کشوری حذف پلاستیک بود.
 
عكس های مرتبط :
بيشتر

«تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»