.
  • کد خبر: 6b658cc
  • مسائل مربوط به آلودگی های زیست محیطی واحدهای صنعتی شهرستان ابهر بررسی شد
  • 1399/4/8 يكشنبه2020-06-28T09:39:25+04:30.
  • به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان:
    در جلسه ای که در تارخ 99/4/5 با حضور مدیرکل حفاظت محیط زیست استان زنجان، فرماندار شهرستان ابهر، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ابهر، مدیریت شرکت شهرکهای صنعتی استان و تنی چند از کارشناسان در فرمانداری شهرستان ابهر برگزار گردید، مسائل و مشکلات زیست محیطی واحدهای صنعتی شهرستان ابهر بررسی شد. در این جلسه فرماندار ابهر نسبت به رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی توسط واحدهای صنعتی تأکید نمودند. در ادامه راهکارهایی برای کاهش آلودگی صنایع مطرح و پس از بحث و بررسی برخی از آنها مورد تصویب حاضرین قرار گرفت. پس از پایان جلسه مدیر کل حفاظت محیط زیست استان از چند واحد صنعتی شهرستان بازدید نمودند.

    نسخه قابل چاپ
    بيشتر