.
  • کد خبر: a6fc1a0
  • 27 شهریور، روز بزرگداشت استاد شهریار، شهریار شعر و ادب گرامی باد
  • 1399/6/26 چهارشنبه2020-09-16T11:12:15+04:30.
  • 27 شهریور، روز بزرگداشت استاد شهریار، شهریار شعر و ادب گرامی باد.

    نسخه قابل چاپ
    بيشتر