منو
بيشتر
متون عمومی
اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ابهر
آدرس:
ابهر-جاده ترانزیت-پایین تر از ترمینال -روبروی باسکول آقای تیمور نوروزی
کد پستی :
4561777818
شماره تماس:
024-35215050
نمابر:
024-35215054
رئیس اداره : محمد هادی کاظمی
بيشتر