اداره نظارت و پایش
نام نفر   نام خانوادگی نفر
نام نفر
نام خانوادگی نفر
sample@sample.com
item-enpayesh parent-eazemayeshgah
778/10/11 چهارشنبه
1400/01/01
0
0
اداره نظارت و پایش
اداره امور و آزمایشگاه ها
ناصر  جعفری
ناصر
جعفری
33541001-3 داخلی 248
item-eazemayeshgah parent-evahsh
0
0
رئیس اداره پایش و آزمایشگاه ها
اداره نظارت بر امور حیات وحش
پرویز  رستمی
پرویز
رستمی
33541001-3 داخلی 251
item-evahsh parent-mpayesh
1
0
رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش و موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی
اداره حقوقی
علی  شمس
علی
شمس
33541001-3 داخلی 215
item-ehoghough parent-poshtibani
1
0
رئیس اداره امور حقوقی
اداره پشتیبانی، فنی و مهندسی
قادر  حیدری
قادر
حیدری
33541001-3 داخلی 223
item-poshtibani parent-emali
1
0
کارشناس مسئول پشتیبانی و فنی و مهندسی
اداره امور مالی
محمدحسن  طهماسبی
محمدحسن
طهماسبی
33541001-3 داخلی 212
item-emali parent-eedari
1
0
رئیس اداره امورمالی
اداره امور اداری
رضا  محرمی
رضا
محرمی
33541001-3 داخلی 218
item-eedari parent-mtosee
1
0
رئیس اداره منابع انسانی و پشتیبانی
اداره محیط زیست طبیعی
علی   قرچه لو
علی
قرچه لو
33541001-3 داخلی 256
item-etabie parent-eensani
1
0
رئیس اداره حفاظت و مدیریت زیستگاه ها و امور مناطق
اداره محیط زیست انسانی
مریم  باقری
مریم
باقری
33541001-3 داخی 230
item-eensani parent-mfani
0
0
رئیس اداره ارزیابی زیست محیطی - بررسی آلودگی هوا و تغییر اقلیم
اداره حفاظت محیط زیست شهرستانها
 
item-hshahrestanha parent-modir
0
0
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیس
علی  اسدی
علی
اسدی
33532004
item-mpayesh parent-modir
1
0
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی
معاونت توسعه و منابع نيروي انسان
 
33541001-3 داخلي 203
item-mtosee parent-modir
1
0
اداره کل حفاظت محیط زیست
معاونت توسعه و منابع نيروي انساني
معاونت فنی
سعید  محمدی
سعید
محمدی
33532006
item-mfani parent-modir
1
0
معاون محیط زیست انسانی
روابط عمومی
امجد  باقری
امجد
باقری
33541001-3 داخلي 223
item-ravabet parent-modir
1
0
رئیس اداره روابط عمومی و مدیریت رسانه
آموزش و پژوهش
عابس   لطفی دهقان
عابس
لطفی دهقان
33541001-3 داخلي 253
item-amoozesh parent-modir
1
0
رئیس اداره آموزش و مشارکت مردمی
مدیریت عملکرد
زعفر  افشاری
زعفر
افشاری
33541001-3 داخلي 231
item-amalkard parent-modir
1
0
رئیس اداره بازرسی و مدیریت عملکرد
حراست
محمدعلی   شیخی
محمدعلی
شیخی
33541008
item-herasat parent-modir
0
0
رئیس اداره حراست
برنامه ریزی و منابع
مجید  عباسی آزاد
مجید
عباسی آزاد
33541001-3 داخلي 247
item-manabe parent-modir
1
0
رئیس اداره برنامه بودجه و فناوری اطلاعات
یگان حفاظت
اسماعیل   قلی زاده تبریزکی
اسماعیل
قلی زاده تبریزکی
33532005
item-hefazat parent-modir
1
0
رئیس (فرمانده یگان)
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان
محمدرضا  یافتیان
محمدرضا
یافتیان
33541007
root item-modir
1
0
اداره کل حفاظت محیط زیست
مدیرکل

شعار سال 1402:
« مهار تورم، رشد تولید »