تاریخچه

1401/5/19 چهارشنبه
ردیف  نام واحد سازمانی  نام و نام خانوادگی شماره تماس  شماره داخلی 
1 اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان - مدیریت  محمدرضایافتیان 33541007 202
2 اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان - روابط عمومی  امجدباقری 33541001 223
3 اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان - اموراداری  رضامحرمی 33541001 218
4 اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان - حقوقی  علی شمس 33541001 215
5 اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان - بازرسی و مدیریت عملکرد زعفرافشاری 33541001 231
6 اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان - حراست  محمدعلی شیخی  33541008 205
اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان- معاونت توسعه مدیریت ،حقوقی و منابع انسانی قادرحیدری 33541001 203
7 اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان - معاونت محیط انسانی  مریم باقری 33541001 204
8 اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان - معاونت محیط طبیعی  علی اسدی 33541001 206
9 اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان - یگان حفاظت  اسماعیل قلی زاده  33532005

شعار سال 1402:
« مهار تورم، رشد تولید »