.
صنایع دستی وجمعیت استان زنجان
1397/5/6 شنبه
چاقو سازی :

قدیمی‌ترین چاقوی به دست آمده از مجموعه‌ی مرد نمکی در معدن نمک چهرآباد ( روستایحمزه‌لو ) متعلق به هیجده قرن پیش می‌باشد. این چاقو دارای دسته‌آی از شاخ بز است وطول آن 11 سانتی‌متر که با استفاده از دو میخ پرچ به تیغه‌ای متصل گردیده که طولتیغه 5/8 سانتی‌متر اندازه‌گیری می‌گردد، تیغه مقداری زنگ زده است .
قلاف آن ازجنس چرم بوده و با بندی از جنس چرم به به لباس وی متصل بوده است، طول قلاف 5/15سانتی‌متر می‌باشد، در عرض آن شکافی تعبیه شده که احتمالاً وسیله‌ای شبیهگوش‌پاک‌کن یا نوعی سنجاق در آن جاسازی شده است. چاقوی مزبور را می توان به عنواناولین و قدیمی‌ترین سند موثق به دست آمده در خصوص صنعت چاقوسازی زنجان نام برد .
با توجه به سلیقه، ذوق و نیز هنر نمائی استادکاران را به منظور بازاریابی و جلبرضایت متقاضیان، ساخته‌های متنوع از چاقوها در ابعاد متفاوت تهیه و به بازار عرضهگردیده که بعضاً جنبه‌ی نمایشی و موزه‌ای نیز دارند ولی عموماً تولیدات مزبور جنبهی کاربردی و مصرفی داشته که با در نظر گرفتن نوع کاربرد آنها و جمع بندی مباحث ذکرشده درباره انواع ساخته ها می‌توان تقسیم‌بندی ذیل را در نظر گرفت :
1-2- چاقویضامن دار معمولی 
2-2- چاقوی ضامن‌دار مغزی 
3-2- چاقوی ضامن دار فشاری 
4-2- چاقوی متری یا قلم‌تراش 
3 – انواع کاردها :
1-3- کاردهای شکاری وصحرایی 
2-3- کاردهای آشپزخانه 
4- انواع قمه :
5 – چاقوهای قصابی 
1-5- چاقوی سلاخی 
2-5- چاقوی قصابی 
6 – چاقوهای باغبانی و پیوندزنی 
7 – انواع ساتور و کارد کباب پزی 
8 – قلمتراش 
1-8- قلمتراش یک تیغه 
2-8- قلمتراش دو تیغه 
3-8- قلمتراش یک لبه 
4-8- قلمتراش دو لبه
 

مسگری :

با توجه به کشف کوره ذوب مس در سگز آباد قزوین واقع در ((تپه قبرستان)) ، توسط ((دکتر مجدزاده)) ، و نزدیک بودن این منطقه از لحاظ جغرافیایی به زنجان ، کهاحتمالاً اولین کوره ذوب مس می باشد و نیز وجود معادن بزرگ مس در منطقه نظیر معدنمس ((رشید آباد)) می توان به قدمت استفاده از این فلز در زنجان پی برد. 


چاروق دوزی

چاروق نوعی پای پوش سنتی است که با استفاده از چرم گاو، نخهای ابریشمی رنگارنگ ونخ گلابتون در انواع مختلف: توری، پرده بند و تمام چرم ( پشت باز و پشت بسته) تولیدمی شود . قدمت این هنر اصیل به دوره (ساسانی) و اوج تزئینات آن به دوره (صفوی) میرسد که زیبایی و تنوع طرح و نقوش آن، چشم هر هنرشناسی را شیفته نقوش انتزاعی و اصیلخود می نماید. خواستگاه این هنر دراستان زنجان شهر سلطانیه بوده واز آن منطقه بهزنجان منتقل گردیده است . از انواع چاروقهای تولید شده استان در طی دوره های مختلفتاریخی می توان به انواع کنفی ،تمام پوست، کشاورزی ،تمام چرم، توری،پرده بند و...،اشاره نمود، که هر کدام با روشی خاص و با استفاده ازچرم، پوست عمل آوری شده و موادمختلفی چون پنبه، کنف، ابریشم و...،تهیه می شده است . 


گلیم بافی :

 گلیم بطور ساده یک فرش با بافت صاف یا یک نوع قالی بدون کُرک یا خواب گره خورده است، نام این فرش در زبانهای مختلف به انواع گوناگون استعمال می شود. گلیم در افغانستان، کلیم در اوکراین، پلاس در قفقاز، لیاط در سوریه و لبنان، چلیم در رومانی و ... گلیم به مفهوم، الیاف حیوانی و نباتی رنگرزی شده و درهم بافته که بر روی دارهای افقی و عمودی برگرفته از نمادهای منطقه و نقوش ذهنی و انتزاعی، بافته می شود . صنعت گلیم بافی در همه دنیا از دشتهای وسیع آمریکا تا اسکاندیناوی و اندوزی یافت می شود. تفاوت عمده در تولید گلیم در مواد اولیه، طرح و نقوش بکار رفته و رنگبندی آن می باشد . گلیم زنجان : با توجه به اقلیم سرد منطقه زنجان بشر ساکن در این منطقه همواره در فکر تهیه کفپوش گرم جهت استفاده در منازل و نیز بعنوان پرده و... بوده است، مواد اولیه موجود مردم منطقه را به سمت استفاده از بافته ای از پشم بز و گوسفند و ...، هدایت کرد. در حال حاضر در بسیاری از مناطق استان زنجان بافت گلیم بعنوان یکی از شاخصترین بافته های داری مطرح می باشد .


ملیله کاری : 

ملیله کاری همواره بعنوان یکی از اصیل ترین صنایع دستی استان زنجان مطرح می باشد. ملیله به مفهوم ظریف کاری نقره است که با استفاده از مفتولها و نوارهای ظریف نقره و بکار گیری طرحهای اسلیمی و منظم ساخته می شود، مصنوعات ساخته شده شامل: سرویس چایخوری، شکلات خوری، گلدان، شمعدان، قاب عکس و انواع زیورآلات ....، می باشد
 
  جمعیت استان: زنجان    
نام شهرستان 
ابهر
خدابنده
خرمدره
ماهنشان
طارم
ایجرود
کل استان
وسعت(KM2 )
6763
2993
5151
407
2786
2235
1829
22164
جمعیت کل
404611
148624
163068
51681
48770
43460
41456
901670
جمعیت شهری
286295
80905
31907
39094
5476
5608
2970
452255
جمعیت روستایی
118316
67719
131161
12587
43294
37852
38486
449469
تعداد شهر
1
4
4
1
2
2
2
16
تعدد بخش
3
2
4
1
2
2
2
16
تعداد دهستان
12
8
10
2
5
5
4
46
تعداد کل ابادی
328
143
262
25
155
118
96
1127
آبادی دارای سکنه
280
120
230
19
132
97
80
958
آبادی خالی از سکنه
48
23
32
6
23
21
16
169
کل خانوار روستایی
21842
13044
23893
2273
7878
7472
7381
83783
آبادی بالای 20 خانوار
218
92
206
11
113
77
63
780
خانوار آبادی بالای 20
21246
12852
22862
2202
7709
7270
7191
81332 
حمایت از کالای ایرانی