.
شهرستان ایجرود
1397/5/6 شنبه
اداره حفاظت محیط زیست شهرستان  ایجرود
آدرس: زرین آباد-خیابان فرمانداری- مجتمع ادارات-بلوک 1- واحد 4
کد پستی : 4531714717
شماره تماس: 02436722333
نمابر: 02433722334
رئیس اداره: امیرحسین کاظمی
حمایت از کالای ایرانی