معرفی مدیران

1397/5/4 پنجشنبه


نام و نام خانوادگي :

حسین آب سالان

سمت:
مدیر کل اداره حفاظت محیط زیست استان زنجان

سوابق تحصیلی:
کارشناسی  آلودگی محیط زیست

کارشناسی ارشد جغرافی (برنامه ریزی شهری )




نام و نام خانوادگي :
سعیدحقیقی

سمت:
معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی  اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان

سوابق تحصیلی:
لیسانس مهندسی تولیدات گیاهی
لیسانس ایمنی بهداشت و محیط زیست  
کارشناسی ارشد محیط زیست( آلودگي هاي محيط زيست )




نام و نام خانوادگي :
علی اسدی

سمت:
معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان

سوابق تحصیلی:
کارشناسی زیست شناسی - میکروبیولوژی
کارشناسی ارشد زیست شناسی میکروبیولوژی




نام و نام خانوادگي :
سعیدمحمدی

سمت:
معاونت نظارت و پایش  اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان

سوابق تحصیلی:
لیسانس شیمی 

کارشناسی ارشد محیط زیست( علوم محیط زیست)





 

«تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»