آلبوم تصاوير
یکشنبه 20 بهمن 1398 بهره برداری از پروژه های زیست محیطی شرکت کشت و صنعت دشت خرم دره بنیاد در پنجمین روز از ایام دهه مبارک فجر

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان، توکل سلیمانی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خرم دره اظهار داشت :

بهره برداری از پروژه های زیست محیطی شرکت کشت و صنعت دشت خرم دره بنیاد در پنجمین روز از ایام دهه مبارک فجر

افتتاح کارخانه خوراک دام و طیور  بنیاد از داخل شهر خرم دره به خارج از شهر که با الزامات زیست محیطی و با هدف کاهش با آلودگی هوا و گردو غبار صورت گرفت

سلیمانی اشاره کرد : شبکه گذاری جمع آوری و شوتینگ فاظلاب واحد گاوداری 8000 راسی و تصفیه طریق بارگذاری ایمهاف متوالی و بازچرخانی با اعتباری بالغ بر 48 میلیارد ریال با حضور امام جمعه محترم، استاندار محترم زنجان، مدیر کل حفاظت محیط زیست ، مدیر جهاد کشاورزی، فرماندار و روسای ادارات شهرستان به بهره برداری رسید

بهره برداری از پروژه های زیست محیطی شرکت کشت و صنعت دشت خرم دره بنیاد در پنجمین روز از ایام دهه مبارک فجر   
1398/11/20 یکشنبه
بهره برداری از پروژه های زیست محیطی شرکت کشت و صنعت دشت خرم دره بنیاد در پنجمین روز از ایام دهه مبارک فجر   
1398/11/20 یکشنبه
بهره برداری از پروژه های زیست محیطی شرکت کشت و صنعت دشت خرم دره بنیاد در پنجمین روز از ایام دهه مبارک فجر   
1398/11/20 یکشنبه
بهره برداری از پروژه های زیست محیطی شرکت کشت و صنعت دشت خرم دره بنیاد در پنجمین روز از ایام دهه مبارک فجر   
1398/11/20 یکشنبه

بهره برداری از پروژه های زیست محیطی شرکت کشت و صنعت دشت خرم دره بنیاد در پنجمین روز از ایام دهه مبارک فجر   
1398/11/20 یکشنبه
بهره برداری از پروژه های زیست محیطی شرکت کشت و صنعت دشت خرم دره بنیاد در پنجمین روز از ایام دهه مبارک فجر   
1398/11/20 یکشنبه
بهره برداری از پروژه های زیست محیطی شرکت کشت و صنعت دشت خرم دره بنیاد در پنجمین روز از ایام دهه مبارک فجر   
1398/11/20 یکشنبه

بيشتر

« تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین »