آلبوم تصاوير
چهارشنبه 25 مرداد 1402 بازدید مدیرکل حفاظت محیط زیست استان زنجان از شهرستان ماهنشان
عکاس: امجد باقری و حسین نوری
محمدرضا یافتیان روز سه شنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۲ با سفر به شهرستان ماهنشان، ضمن بازدید از شرکت کالسیمین دندی، از پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده انگوران نیز بازدید و با حضور در پاسگاه محیط بانی بلند پرچین، با محیط بانان دیدار و گفتگو کرد و در ادامه با حضور در منزل محیط بان حسین غلامی که در حین ماموریت در پناهگاه حیات وحش انگوران دچار مصدومیت شده بود، عیادت کرد.
5   
1402/5/25 چهارشنبه
4   
1402/5/25 چهارشنبه
12   
1402/5/25 چهارشنبه
14   
1402/5/25 چهارشنبه

1   
1402/5/25 چهارشنبه
11   
1402/5/25 چهارشنبه
9   
1402/5/25 چهارشنبه
13   
1402/5/25 چهارشنبه

2   
1402/5/25 چهارشنبه
6   
1402/5/25 چهارشنبه
7   
1402/5/25 چهارشنبه
15   
1402/5/25 چهارشنبه

3   
1402/5/25 چهارشنبه
8   
1402/5/25 چهارشنبه
10   
1402/5/25 چهارشنبه

بيشتر

شعار سال 1402:
« مهار تورم، رشد تولید »