اخبار برگزیده

خانه‌های محیط زیست بستری برای صیانت از گنجینه ارزشمند طبیعت

خانه‌های محیط زیست بستری برای صیانت از گنجینه ارزشمند طبیعت

زنجان - ایرنا - خانه‌های محیط زیست با هدف مشارکت گروه‌های هدف در صیانت از گنجینه ارزشمند طبیعت تشکیل شده است و مشارکت فعالانه صنایع در این امر می‌تواند موجب تسریع در تحقق اهداف و برنامه‌های این حوزه شود.
به گزارش خبرنگار ایرنا، محیط زیست سالم، بستر توسعه و حیات پایدار و میراثی پربها برای آیندگان است که حیات انسان‌ها را تضمین می کند از این رو باید با استفاده از شیوه ها و روش های گوناگون برای حفاظت از آن اقدام کرد.

حفظ محیط زیست وظیفه عمومی است و باید به دغدغه مشترک میان مدیریت شهری و شهروندان تبدیل شود به همین جهت تاسیس خانه های محیط زیست در راستای سیاست های مردمی سازی فعالیت های این حوزه جزو برنامه های اصلی سازمان محیط زیست قرار گرفت.

سازمان محیط زیست با تشکیل این خانه ها، نهادینه کردن فرهنگ صیانت از محیط زیست و فعال شدن شهروندان در این زمینه را در دستور کار قرار داده است تا حساسیت نگهداشت از این سرمایه ارزشمند در میان مردم افزایش یابد و جامعه و شهرهای سالمتری داشته باشیم.

البته در این میان نباید از نقش مهم صنایع در ایجاد و راه اندازی خانه های محیط زیست غافل بود چرا که همفکری و مشارکت فعالانه آنها در این امر به طور یقین می تواند مشکلات حاکم را کاهش دهد و به پویایی بیش از پیش این حوزه منتهی شود هرچند برای رسیدن به این حد مطلوب فاصله وجود دارد.
خانه‌های محیط زیست بستری برای صیانت از گنجینه ارزشمند طبیعت

خبرنگار ایرنا برای بررسی این وضعیت و دیگر اقدامات با "محمدرضا یافتیان مدیر کل حفاظت محیط زیست استان زنجان "گفت و گو کرده است.

ایرنا: در زمان حاضر چه تعداد خانه محیط زیست در استان ایجاد شده است؟

خانه های محیط زیست برای افزایش مشارکت آحاد جامعه در مسائل محیط زیستی تعریف شده است و تاکنون با همکاری بین بخشی ۴۴ خانه محیط زیست در استان افتتاح شده که از این تعداد هشت خانه در صنایع استان مستقر است.

این موضوع جای امیدواری است چون صنایع نیز به نوعی خود را موظف می دانند در مسائل محیط زیستی غیر از وظایف محوله مثل رعایت مصرف و استانداردها فعالیت مضاعفی داشته باشند.

این موضوع یک الزام است و صرفا برای محیط زیست نیست، بلکه همکاری برای بقای خود صنعت است و باید فعالیت های صنایع مطابق با استانداردهایی باشد که سلامت و محیط زیست مردم را دچار تهدید نکند.

خانه های محیط زیست با این هدف است که محیط زیست به عنوان یک اصل اجتناب ناپذیر با زندگی مردم عجیبن شده است و باید نسبت به فرهنگ سازی صیانت از آن اقدام کرد که می تواند در حوزه های مختلفی رخ دهد .

خانه‌های محیط زیست بستری برای صیانت از گنجینه ارزشمند طبیعتایرنا: خانه های محیط زیست چه اهدافی را دنبال می کند؟


با توجه به گستردگی حوزه محیط زیست و کافی نبودن نیرو و امکانات سازمان در پوشش مسایل و مشکلات این حوزه باید از ظرفیت های بیرونی و مردمی استفاده کرد.

خانه های محیط زیست تلاش دارد در مسائل محیط زیست و فعالیت های مربوط با ایده پروری توسط بدنه جامعه نقش آفرینی کند.

بخش دولتی نمی تواند همه کارها را به تنهایی انجام دهد و اگر بدنه جامعه و مردم در این زمینه مشارکت نکنند، تحقق این مساله آرمان شهری که برای محیط زیست در نظر گرفته شده دست نیافتنی خواهد بود که با کمک خانه های محیط زیست می توان این مسیر را هموارتر کرد.


ایرنا :چه برنامه ای برای توسعه خانه های محیط زیست در استان دارید؟

تا کنون چند خانه محیط زیست در صنایع استان راه اندازی شده که در واقع مطالبه و خواست خود آنها بوده و اداره کل هیچ اجباری در انجام آن نداشته و ضابطه قانونی و الزام نیز در کار نبوده است.

با توجه به اینکه صنایع مختلفی در استان مستقر است، برگزاری دوره های آموزشی مسائل محیط زیستی یرای کارشناسان می تواند اثرگذاری بهتری داشته باشد.

این اداره کل درصدد افزایش کمی خانه های محیط زیست و کلیشه ای کردن آنها نیست.

راه اندازی چنین خانه هایی در سال ۱۴۰۱ آغاز شده است هر چند هنوز مسیر راه دقیقا مشخص نیست.

تاکنون ۲ جلسه با مسولان خانه های محیط زیست برگزار شده و انتظار بر این است به جای اینکه محیط زیست بگوید چه باید کرد این مراکز راه و برنامه را نشان بدهند و به عبارتی مشارکت فعالانه ای در این راستا داشته باشند.

خانه‌های محیط زیست بستری برای صیانت از گنجینه ارزشمند طبیعتایرنا : خانه های فناور محیط زیستی چه اهدافی را پیگیری می کنند؟


خانه های فناور محیط زیست با هدف شناسایی فناوری‌های نوین محیط زیستی و استفاده از ظرفیت شرکت های فناور و دانش بنیان در راستای کمک به کاهش معضلات حوزه محیط‌زیست راه اندازی می شود.

شرکت های فناور و دانش بنیان که در زمینه حفاظت از محیط زیست طرح و ایده داشته باشند می توانند از طریق خانه فناور محیط زیست در پارک علم و فناوری استان جهت اجرایی نمودن آنها اقدام و به حفاظت از محیط زیست کمک کنند.

توسعه خانه های فناور محیط زیست در سطح استان در دستور کار اداره کل قرار دارد و به زودی خانه های مربوط در دانشگاه های استان افتتاح خواهد شد تا از ظرفیت اساتید و دانشجویان در امر حفاظت از محیط زیست بهره مند شویم.

همه افراد جامعه باید در امر حفاظت از محیط زیست سهیم باشند و احساس مسئولیت کنند، هر فرد به سهم خود می تواند در حفاظت از محیط زیست نقش داشته باشد ولی نخبگان، اساتید دانشگاه و دانشجویان نقش بسیار مهم و تاثیر گذاری می توانند در این زمینه داشته باشند که انتظار داریم خانه های فناور محیط زیست بتواند از ظرفیت آنها به خوبی استفاده کنند.
بيشتر

شعار سال 1402:
« مهار تورم، رشد تولید »